Yhteystietomme

Difina Oy
Lempäälän Aleksi 1
37500 Lempäälä
info@difina.fi
010 526 2591

Hyvä sisäilma, hyvä sisäilmasto

Rakennuksen hyvä sisäilmasto koostuu olosuhteista, jotka rakennusta käyttävät kokevat turvallisina ja miellyttävinä. Terminä sisäilma tarkoittaa karkeasti huoneilman laatua - sisäilmasto taas kattaa tämän lisäksi myös olosuhteet, kuten sopivan lämpötilan, vedottomuuden tai valaistuksen. Koska sisäilmasto on laaja kokonaisuus, jonka minkä tahansa osa-alueen puutteet aiheuttavat käyttäjien tyytymättömyyttä, on tutkimuksessa tärkeää huomioida turvallisuuden ja terveellisyyden lisäksi myös miellyttävyys.

Sisäilmaston tai sisäilman ongelmat ovat poikkeuksetta usean tekijän summa. Erinomaisesti toimiva ilmanvaihto voi pitää ilman laadun kunnossa huonokuntoisessa rakennuksessa ja vastaavasti terveet rakenteet eivät aiheuta käyttäjille merkittäviä terveysriskejä ilmanvaihdon toimiessa virheellisesti. Kokemuksemme mukaan sisäilmaongelmaisessa rakennuksessa on poikkeuksetta ongelmia sekä rakenteissa että tekniikassa. Tämän vuoksi kummankin osa-alueen todellinen kunto ja toimintaedellytykset tulee olla sisäilman kannalta tunnettuina, jotta voidaan varmistua riskeistä, määrittää tilannetta parantavia toimenpiteitä ja ennustaa niiden vaikutuksia.


Sisäilman hyvä tutkimustapa

Perinteinen "hometalon" tutkiminen on vain pieni osa sisäilmaston ongelmallisuuksien vyyhtiä. Sisäilmatutkimus mielletäänkin usein ilman mikrobipitoisuuden tai muun epäpuhtaiden mittaamiseksi sisäilmasta, jota voidaan verrata tilanteeseen, jossa lääkäri keskittyy potilaansa yksittäiseen oireeseen itse taudin tai sen hoitamisen unohtaen. Hedelmällisempää on jo alkumetreiltä tutkia rakennuksen todellisia ongelmia: rakenteiden vaurioita ja ongelmia sekä talotekniikan toimimattomuutta tai sopimattomuutta. Näin päästään suoraan kiinni paitsi sisäilmaan kohdistuvien kuormitusten todellisiin riskeihin mutta kokonaisuutena myös ongelmien vakavuuteen, korjausratkaisuihin ja huonojen olosuhteiden aiheuttajiin. Näin sisäilmastotutkimuksen jälkeen voidaan esittää suoraan tilannetta korjaavia toimenpiteitä loputtomien jatkotutkimusten sijaan, jolloin säästetään aikaa ja turhia korjauskierroksia.  

Sisäilmatutkimuksen yhteydessä havaittuja ongelmia peilataan aina käyttäjien havaintoihin ja koettuihin oireisiin. Pidämme myös tärkeänä, että tutkimusten tulokset selitetään sekä päätöksiä tekeville että tarvittaessa myös käyttäjille saakka selkokielellä. Hyvä tiedottaminen ja käyttäjien luottamus rakennuksen tulevaisuuteen ovat avainasemassa sisäilmakorjausten onnistumiselle. Jopa huonotkin uutiset koetaan kaivatuiksi ja rauhoittaviksi - hyvistä uutisista puhumattakaan.